Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Årsmöte 17/4 2016"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Årsmöte 17/4 2016


Förslag till verksamhetsberättelse

Förslag till verksamhetsplan

Protokoll

 Protokoll från Vännäs OK:s årsmöte 17/4 2016                                                            1(1)

1    Årsmötets öppnande Ordförande Gunnar Kalén hälsade alla välkomna och öppnade VOKs årsmöte 2015.

2    Dagordningen fastställs Dagordningen fastställdes utan ändringar.

3    Val av mötesordförande och sekreterare Gunnar Kalén valdes till mötesordförande och Hjalmar Laudon till mötessekreterare.

4    Val av mötets 2 justeringsmän som med mötets ordförande justerar protokollet Anita Nilsson och Björn Hansson valdes till justeringsmän av årsmötesprotokollet.

5    Fråga om mötet har behörigen utlysts Årsmötet beslutade att godkänna utlysningen, mail och annonsering via hemsidan.

6 Verksamhetsberättelse och fråga om dess godkännande Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2015, vilken godkändes av årsmötet.

7 Kassarapport och dess godkännande Kassör Stellan Johansson redogjorde för kassarapporten, resultat- och balansräkning för 2014, vilken godkändes av årsmötet.

8 Revisonsberättelse Revisor Greger Hallnor läste upp revisionsberättelsen där revisorerna, Greger Hallnor och Erland Jonsson, rekomenderar ansvarsfrihet för kassör och styrelse för verksamhetsåret 2015.

9 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet Årsmötet beslutade att bevilja kassör och styrelse ansvarsfrihet för 2015.

10 Fastställande av medlemsavgift Årsmötet beslutade att fastställa 2016 och 2017 års medlemsavgift till 100:- för enskild person och 200:- för familj.

11 Fastställande av verksamhetsplan och budget Ordförande redogjorde för verksamhetsplan och budget, vilka fastställdes av årsmötet.

12 Val enligt valberedningens förslag Till ordförande för ett år valdes Gunnar Kalén. Till ordinarie styrelseledamöter för två år omvaldes Hjalmar Laudon och Stellan Johansson. Tove Norén valdes in som ny ordinarie styrelseledamot. Till styrelsesuppleant för ett år valdes Vega Laudon. Till revisorer för ett år omvaldes Greger Hallnor och Erland Jonsson. Till revisorsuppleant för ett år omvaldes Eva Fridman. Till valberedning för ett år omvaldes Håkan Nilsson och David Georgsson.

13 Övriga frågor Motionsorienteringen - Nytt för i år alla träningar ligger inne i Eventor (med info om plats och tid)

      Ungdomsträningarna - Startar 18/4 (Pär, Jonas, Åsa ansvariga)

      Skogslöpning med guide – Startar 20/4 (Gunnar ansvarig)

      Skolsamverkan sker för mellanstadiet den 2 juni, för högstadiet den 19 september (Stellan ansvarig)

      Information om tävlingsprogrammet 2016 och 17 gavs, med fokus på Norrlandsmästerskapen.

      Information om klubbens medverkan i O-ringen Sälen diskuterades. För få sängplatser för klubbensmedlemmar har bokats. Jonas Fridman ansvarar för att lösa den uppkomna situationen.

 

 

14 Mötets avslutande Ordförande Gunnar Kalén tackade årsmötet och förklarade mötet avslutat

              

 

 

Hjalmar Laudon Mötessekreterare

 

Anita Nilsson Av årsmötet vald justeringsman

 

 

 

 

 

 

Gunnar Kalén Ordförande

 

Björn Hansson Av årsmötet vald justeringsman

Inga nyheter är skapade

 

Stort Tack till våra Sponsorer!

Klicka på bilden för länk till deras hemsidor!

Ica Supermarket i Vännäs

         Vännäs

 

 

 

Norralogo_pms

Postadress:
Vännäs OK - Orientering
Gunnar Kalén, Skogsvägen 32
91135 Vännäsby

Kontakt:
Tel: 093520348
E-post: vannasok_mail@yahoo.se

Se all info