Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Årsmöte 19/4 2018"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Årsmöte 19/4 2018


Handlingar

Dagordning årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Balansrapport 2017

Resultatrapport 2017

Verksamhetsplan 2018

Budget 2018

Protokoll (se nedan)

Protokoll för Vännäs OK:s årsmöte 19/4 2018

1 Årsmötet öppnandes

2 Dagordningen fastställdes

3 Gunnar Kalén valdes till mötets ordförande och sekreterare.

4 Till justeringsmän som med mötets ordförande justerar protokollet valdes Pär Tingelöf och Jan Edén.

5 Fråga om mötet har behörigen utlysts. Mötet ansåg detta vara uppfyllt.

6 Verksamhetsberättelsen gicks igenom och godkändes.

7 Kassarapport gicks igenom och godkändes.

8 Revisionsberättelsen lästes av Greger Hallnor, revisor.

9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2017.

10 Fastställande av medlemsavgift 201, nuvarande 100kr enskild och 200 kr familj bestämdes vara oförändrad.

11 Verksamhetsplan och budget fastställdes.

12 Val enligt valberedningens förslag.

Ordförande för 1 år Gunnar Kalén

Ordinarie styrelseledamöter

- 3st för 2år, Stellan Johansson, Hjalmar Laudon och Tove Norén

- Jonas Fridman, Pär Norén och Åsa Olsson har 1 år kvar.

Styrelsesuppleant 1st för 1 år Alma Laudon

Revisorer 2st för 1 år, Erland Jonsson och Greger Hallnor

Revisorsuppleant för 1år Eva Fridman

Valberedning 2st för 1 år, Håkan Nilsson och Solveig Wållberg

13 Styrelsens motion om ändring av stadgar från 2 till 1 revisor. Efter diskussion drar styrelsen tillbaka motionen då det är nödvändigt med 2 revisorer enligt praxis.

14 Övriga frågor. Information om Motionsorientering Starberget Skogslöpning Tävlingar 2018 och 2019 VOK:s gamla kartor och kommande års kartor Presentation av Livelox vägvalsanalys

15 Mötet avslutades.

 

Mötesordförande  och sekreterare Gunnar Kalén

  

Justering Pär Tingelöf

 

Justering Jan Edén

Inga nyheter är skapade

 

Stort Tack till våra Sponsorer!

Klicka på bilden för länk till deras hemsidor!

Ica Supermarket i Vännäs

         Vännäs

 

 

 

Norralogo_pms

Postadress:
Vännäs OK - Orientering
Gunnar Kalén, Skogsvägen 32
91135 Vännäsby

Kontakt:
Tel: 093520348
E-post: vannasok_mail@yahoo.se

Se all info