SI-utrustning

Vännäs OK har förnärvarande:

54 SI-enheter (1*check, 2*töm, 2*start, 2*mål, 2*100, 107-150)

2 Master USB

1 SI-printer

ca 30 SI-pinnar

ca 30 kontroll-pinnar