Styrelsen & Stadgar

Stadgar

Styrelse vald på årsmötet 2023

Ordinarie styrelseledamöter

Gunnar Kalén (ordf) 070-611 10 23
Stellan Johansson (kassör) 070-647 50 25
Pär Norén (ungdomar, kartansvarig, Motions-OL) 070-637 32 12
Lisa Persson (ungdomar) 070-212 22 63
Jonas Fridman (ungdomar, hemsidan, sportident, Motions-OL) 070-6784052
Hjalmar Laudon (ekipering) 070-560 66 25
Tove Norén (FaceBook) 076-803 23 13 

Styrelsesuppleant: Jol Sjölander (1 år)

Revisorer: Erland Jonsson och Greger Hallnor

Revisorsuppleant: Eva Fridman

Valberedning: Håkan Nilsson och Lars Öst.