Motionsorientering

Från början av maj till slutet av september arrangerar Vännäs OK motionsorientering nästan varje måndag. Vid varje tillfälle finns minst normalt 4 banor : Mycket lätt 2 km, Lätt 2,5 km, Medelsvår 3 km, Svår 5 km. I normalfallet används SportIdent stämpelsystem. Hyrbrickor finns! Instruktörer finns på plats för ovana. Här är årets program som pdf: LÄNK. Detaljerad info och vägvisning: motionsorientering 2023 . Information om orienteringsaktiviteter ortsvis på hitta orientering eller på Eventor